Aktuális:

 1. Valós esélyek munkaerő foglalkoztatásban az ákosfalvi régió fenntartható fejlesztésének érdekében

  aprilis 2014 - szeptember 2015 A projekt általános célkitűzése a vidéki lakosság foglalkoztatási képességének javitása integrált információs és tudatositási programok, szakmai tanácsadás, valamint képzés és elhelyezés által. – Maros megyei munkahelykereső személyek, inaktivak, munkanélküliek, menedzserek és vidéki alkalmazottak, az önfenntartó mezőgazdaságban dolgozók számára.

  Szpecifikus célkitűzések:

  • 130, Maros megyei, vidéken élő személy informálásának és tudatositási értékének növelése munkahelyi kompetenciákról és foglalkoztatási lehetőségekről
  • 270 Maros megyei, vidéken élő személy felkészitése szakmai tanácsadás segitségével, a foglalkoztatás és munkahelyi lehetőségek, valamint egyéni képességek közötti korelláció által
  • 270 Maros megyei, vidéken élő személy szakmai kompetenciájának és képességének növelése akkreditált szakmai képzési programokon keresztül
  • Maros megyei, vidéken élő személyek foglalkoztatási értékének növelése közvetités és alkalmazás megsegitése által

  Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
  DMI 5. 2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
  Kedvezményezett: Tabula Egyesület
  Projekt ID: 129805
  Weboldal: www.sansereale.ro

Lezárult:

 1. EASY – Grundtvig Műhelymunka

  2014 Január - 2014 SzeptemberA műhelymunka fő célja, hogy válaszoljon arra az oktatási kihivásra, mely szerint a felnőttek nagyszámban, időnap előtt elhagyják az iskolát. A projekt során bemutatjuk, hogyan működik az Easy-to-Read módszer, valamint megtanítjuk hogyan adaptálható bármilyen téma/anyag Easy-to-Read nyelvezetre, illetve hogyan taníthatók a felnőtteknek az ilyen anyagok.

  A műhelymunka témaköre: az Easy-to-Read módszer használata a hátrányos helyzetű személyek oktatása során

  A műhelymunkán résztvevő 10 hallgató, 5 Európai Unió tagországból kerül kiválasztásra.
  Támogató: Európai Bizottság, Élethosszig tartó tanulás Gründtvig programja
  Időtartam: 2014 április 27 – 2014 május 3
  Helyszín: Marosvásárhely
  Projekt ID: GRU-13-GRAT-34-MS

  EASY - Grundtvig Műhelymunka  LLP

 2. Tovább egy életen és két határon át

  2012 oktober - 2014 januarA határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén a TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034- „Tovább egy életen és két határon át!” cimű projekt kedvezményezettje a Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatósága Kecskeméti Irodája, partnerként vesz részt a marosvásárhelyi Tabula Felnőttképző Központ, a nagykaposi Gordius Plus Felnőttképző Központ és az illyefalvi Lám Alapítvány.

  A projekt átfogó célja, hogy a partnerek tapasztalatot cseréljenek, megosszák egymással és saját működésük során hasznosítsák a felzárkózás terén kialakított jó gyakorlatokat.

  A projekt célja, hogy a magyarországi tapasztalatokat átadja a szlovák és román felnőttképzési intézményeknek, munkaügyi központok szakembereinek, illetve a jól működő gyakorlatokat átvegye Magyarországra a társadalmi felzárkózás, a romák integrációja és a munkavállalók foglalkoztathatósága témakörökben. A projekt keretében március hónap folyamán adatgyűjtő tanulmányi látogatásra és tananyag fejlesztő műhelymunkára került sor, melynek középpontjában az általános iskola elvégzése, a további tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzése, valamint a hagyományos falusi életbe illeszthető környezettudatosság állt.

  A szlovák partnerek Kunbaján megismerkedhettek a romák és a tartós munkanélküliek foglalkoztatása területén eredményesen működő programmal. A projekt szlovákiai megvalósítását magyar szakemberek segítették. Június hónapban vitafórum és műhelymunka vette kezdetét, melynek jelszava: Integrációt, de ne asszimilációt! A hagyományosan roma mesterségeknek a modern életbe történő beillesztését, és az ehhez kapcsolódó felnőttképzés aktuális kérdéseit vitatták a szakemberek.

  A szeptember végére tervezett munkáltatói fórum és az ahhoz kapcsolódó műhelymunka a roma emberek munkahelyi és tanuló közösségekbe történő beilleszkedésével foglalkozik majd munkáltatók, munkaügyi központok szakembereivel és meghívott szakértőkkel együttműködve.

  Az egész évet átölelő programsorozat lezárásaként decemberben záró konferencia hivatott a megszerzett tapasztalatok és információk kicserélésére, az elkészült dokumentumok bemutatására, kiértékelésére. A programot teljes egészében végig kísérő magyar kollégák határon túli partnereknél, Nagykaposon, Marosvásárhelyen és Illyefalván személyesen vesznek részt a programok elindításában és nyújtanak segítséget az elkészült programok, tan- és segédanyagok külföldi hasznosításához.

  Tovább egy életen és két határon át

 3. Elsősegélynyújtás, az egészséghez való jog promoválásához

  2013 április-2014 áprilisA projekt általános célja, az aktív polgárság előmozditása, valamint a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a Maros megyei fiatalok körében, felhasználva a nem formális oktatást és az Ifjúsági Elsősegélynyújtás témáját.

  A projekt konkrét célja: elősegíteni a nem formális oktatás gyakorlatát, fejlesztve a Marosvásárhely-i fiatalok tudását és készségét az elsősegélynyújtás területén, annak érdekében, hogy felkészítsék őket a tudásuk átadásra a vidéki fiataloknak, valamint a nem-formális oktatás szerepének előmozdítása a toleranciát, a kölcsönös megértést, a tiszteletet illetve a városi és vidéki fiatalok együttműködését támogatva, igy teret biztosítva az új ismeretek átadására fiatal személyeknek a vidéki településeken, beleértve a helyi roma közösség fiatal tagjait, valamint az egyéb hátrányos helyzetű fiatalokat.

  A projekt időtartama: 2013 április – 2014 április.
  Pénzügyi támogatás: Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben Program
  Projekt ID: RO-12-E004-2013-R1

  Youth in Action - Youth First Aid      Youth in Action

 4. ROSE – Gründtvig mühelymunka

  2012 szeptemer-2013 szeptemberA mühelymunka főcélja, hogy a résztvévők betekintést és kompetenciákat szereznek a virágkötészetben, nem formális oktatás során, amit felhasználhatnak szabadidős tevékenység szintjén, valamint szakmát tanulhatnak.

  A mühelymunka a következő témaköröket érinti: művészeti oktatás, interkulturális oktatás, kulturális témák, virágkötészet.

  A mühelymunkán résztvevő 15 hallgató, 5 Európai Unió tagországból kerül kiválasztásra.
  Támogató: Európai Bizottság, Élethosszig tartó tanulás Gründtvig programja
  Időtartam: 2013 április 28 – 2013 május 4
  Helyszín: Marosvásárhely
  Projekt ID: GRU-12-GRAT-34-MS

  ROSE - Romanian Ornamental deSign Experience      LLP

 5. Támogatott Foglalkoztatás Hatékonysága-Az értelmi sérült személyek integrált módszerrel való szakmai felkészítése és támogatott foglalkoztatása

  2011 januar - 2013 decemberAz Alpha Transilvana Alapítvány, a Tabula Egyesület Felnőttképző Központ és az Agora Alapítvány együttműködve megnyerte a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2007-2013, pályázatát “Támogatott Foglalkoztatás Hatékonysága.Az értelmi sérült személyek integrált módszerrel való szakmai felkészítése és támogatott foglalkoztatása” címmel. A projekt az Európai Únió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

  A projekt átfogó célja a veszélyeztetett csoportokba tartozó személyek oktatáshoz való hozzáférésének és munkaerőpiaci integrációjának támogatása, illetve a társadalmi befogadás elősegítése. A projekt konkrét célja az integrált szakmai képzést elősegítő módszerek kialakítása és alkalmazása, valamint fogyatékos személyek támogatott foglalkoztatása a szabad munkaerőpiacon. A projekt számos tevékenységeket tartalmaz, 5 különböző szakmai képzéshez 5 tananyag és 5 munkafüzet előállitását, ezek átforditását az “Easy to Read”, azaz könnyen olvasható módszer használatával, értelmi fogyatékos személyek számára. A szakmai képzések a pályázat keretében akkreditálva lesznek.

  A tevékenységek 7 szakképzések megszervezését és 70 értelmi fogyatékkal élő személy ingyenes képzését is magukba foglalják. Szakképzést tartanak a következő szakmákban:

  • 1.épület és jármű takaritó
  • 2.virágkötő
  • 3.tájrendező-virágkertész
  • 4.könyvkötő
  • 5.asztalos

  A pályázat eredménye 10 Támogatott Foglalkoztató Központ megszervezése és 60 szakember képzése három régióban, valamint 40 képzett fogyatékkal élő személy foglalkoztatása a munkaerőpiacon.

 6. Grundtvig kapcsolatépítő szeminárium

  2012 szeptemer-2012 december2012 november 8-11 között a Tabula Felnőttképző Központ, Antalya- Törökországban vett részt az “Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás” (Active ageing and solidarity between generation) címmel tartó Grundtvig kapcsolatépítő szemináriumon.

  A szeminárium célja, az Élethosszig tartó tanulás, Grundtvig program keretén belül: Tanulási partnerségek és Időskorú önkéntes projektek létrehozása.

  Tevékenységek:

  • Bemutató a Grundtvig és az Élethosszig Tartó Tanulás programról (LLP)
  • A szeminárium témájának leírása: “Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidarítás”
  • Információcsere folytatás a résztvevő szervezetek, régiók, és országok között
  • Munkacsoportokon belül: projekt vázlatok és partnerségek kialakítása
  • Grundtvig Tanulási partnerség és Időskorú önkéntes projekt kérelem kitöltése
  • Projektötletek és partnerségek bemutatása
  • Kulturális tevékenység: Perge, az ókori római város látogatása Antalya közelében, és Aspendos (Belkis), a római színház látogatása a Mediterrán tenger partján

  A Grundtvig kapcsolatépítő szeminárium során egy partnerséget alakítottunk ki 8 szervezettel közösen, melynek képviselői Németország,Belgium, Irország, Anglia, Svájc, Törökország és Románia. A szervezetekkel közösen dolgoztuk ki az “Aktiv időskor” témához kapcsolodó partnerségi projektet, melyet 2013 február 21.-i határidővel adunk le.

  LLP

 7. Önkormányzati tréning

  2011 januar - 2013 december “Önkormányzati tréning” címen 50 érdeklődő részére három napos intenziv elméleti és gyakorlati képzést szerveztünk a Szülőföld Alap Iroda támogatásával.

  A projekt keretében a Tabula Egyesület, a Pro Regio Egyesülettel közösen három napos intenziv elméleti és gyakorlati képzést szervezett, azon 50 érdeklödő részére akik betekintést szerettek nyerni az önkormányzatok működésébe.

  A képzés során, szakelőadók ismertették a vonatkozó önkormányzati törvényt,valamint az önkormányzatok működését szabályozó kiegészítő törvényeket, a közpénzek gazdálkodásával kapcsolatos szabályozásokat és eljárásokat, az európai unió különböző tagországaiban működő önkormányzati modelleket valamint stratégiai tervezés elméletét, a projektirás és pályázati rendszerekkel kapcsolatos tudnivalókat. A képzés hangsúlyt fektetett a verbális és irásbeli kommunikáció szabályainak ismertetésére, valamint a kommunikációs kampányok fontosságára is.

 8. Egységes Erdélyi felnőttképzés a Pannonforrás hálózat keretén belül

  2011 januar - 2013 december a Pannonforrás első Kárpát medencei tudásklaszter keretében “Egységes Erdélyi felnőttképzés a Pannonforrás hálózat keretén belül” Szülőföld Alap Iroda által támogatott pályázat, aminek keretében a Tabula Felnőttképző Központ 2 képzést vállalt fel a Projektmenedzser 15 személy és az Otthoni Idősgondozó akkredítált képzést 10 személy számára.

  A képzés átfogó célja, a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kulturájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése.

  A Projektmenedzser képzés konkrét célja, hogy megvalósítsa a tudás és tapasztalatátadást a hallgatóknak, pályazati lehetősegekkel kapcsolatos tájékozottsági színtjének növelése, valamint projekttervezéssel és pályázatírással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése érdekében.

  Az Otthoni Idősgondozó képzés konkrét célja, az idősgondozásban foglalkoztatott gondozók szakmai tudásának fejlesztése anyanyelven. Fontos elméleti részét képezte az anyagnak a romániai szociális hálozat felvázolása és az erre vonatkozó törvények ismertetése.

 9. Humán erőforrás fejlesztés, Székely Mezőség térségében

  2011 januar - 2013 december “Humán erőforrás fejlesztés, Székely Mezőség térségében” címen, turisztikai panzió adminisztrátor képzést vállalt fel 20 személy számára, a Szülőföld Alap Iroda támogatásával.

  A projekt keretében, a pályázatot egyesületünk a Székely-Mezőségi térségben szerveződő LEADER csoportnak, Turisztikai panzió adminisztrátor képzést valósitott meg. Színvonalas magyar nyelvű felnőttképzési programot fejlesztettünk ki, a magyar ajkú lakosság számára.

  A képzés konkrét célja, a humán lehetőségek kiaknázására, emberi célkitűzések, vágyak, szükségletek kielégitésére a turizmus kiépítése által vidékükön.

 10. Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát medencei hálozatban

  2011 januar - 2013 december “Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát medencei hálózatban” című projektben partnerként vettünk részt a Sapientia Alapítvány útmutatásával melyben a Tabula Felnőttképző Központ a résztvevő hallgatókat Projektmenedzser és Otthoni Idősgondozásra szakosította.

  A képzés átfogó célja, a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való –egyéni és közösségi- boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kulturájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése.

  Az idősgondozói képzés konkrét célja, az idősgondozásban foglalkoztatott gondozók szakmai tudásának fejlesztése anyanyelven. Fontos elméleti részét képezte az anyagnak a romániai szociális hálózat felvázolása.

  A Projektmenedzser képzés konkrét célja, hogy megvalósítsa a tudás és tapasztalatátadást a hallgatóknak (nagyrészben helyi Önkormányzatok képviselői), pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékozottsági színtjének növelése, valamint projekttervezéssel és pályázatírással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése érdekében.