Rólunk

nautilus

A Csapat

Laszlo Tunde
László Tünde
Keresztes Lehel
Keresztes Lehel
Madaras Rozsika
Madaras Rózsika
Klement Orsolya
Klement Orsolya
Szabó Izabella
Szabó Izabella
Szasz Eva
Szász Éva
Alexandra Muntean
Alexandra Muntean
Pop Romeo Alin
Romeo Alin Pop
Törzsök Hunor
Törzsök Hunor
Bagoly Ildikó
Bagoly Ildikó
Graur Manyika
Graur Manyika
Tar Kinga
Tar Kinga
Nyulas Magda
Nyulas Magda
Bodó Ildikó
Bodó Ildikó
Biro Béla
Biro Béla

A Tabula Felnőttképző Központ demokratikus, politikailag független szervezet, melynek fő tevékenysége 2005-től a felnőttképzés. Tabula Felnőttképző Központ alapító tagja az alábbi hálózatoknak: “PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter”, valamint az “Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România” szövetségnek.

Célunk, hogy segítsük a közösség életminőségének javítását, felhasználva a hagyományos és innovatív képzési tapasztalatunkat, tudásunkat, fejlesztve az emberek személyiségét, a saját és a demokratikus társadalom javára, így biztosítva az esélyegyenlőséget mindenki számára. Kiemelt feladatunk olyan sokoldalú képzési, továbbképzési tréningek beállítása, amelynek keretében célorientált tartalmú, bizonyos kompetenciák és szakmák megszerzésére irányuló felkészítésben részesülnek a hallgatók. Így felkészült, magas szintű szakmai tudással valamint kulcsfontosságú kompetenciákkal bíró szakembereket képezünk, akik EU munkaerő-piacain is megállják a helyüket.

Munkatársaink szakmai felkészültsége, tapasztalatai biztosítják feladataink magas színvonalú ellátását. Szervezetünk értékei a minőség, együttműködés, anyanyelven való oktatás, felelősség, vezetőkészség, innováció, szenvedély, sokoldalúság.

Mivel foglalkozunk?
 1. Képzések
 2. Tabula Felnőttképző Központ jelenleg 24 Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium valamint Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium által elismert képzési programmal rendelkezik. Igény szerint újabb képzéseket akkreditálunk.

  2015 júliusáig több mint 2.700 hallgató iratkozott fel tanfolyamainkra, melyből több mint 2.600 hallgató az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium, valamint a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium által elismert oklevelet szerzett. Több mint 100 hallgató vett részt tréningeken és Tabula Felnőttképző Központ által kiadott oklevelet szerzett.

 3. Fejlesztési programok
 4. Fejlesztési programjaink, nemzeti és uniós forrásokból támogatott projektjeink a képzési tevékenységünk folyamatos megújulását, bővülését, tartalmi és technológiai korszerűsítését biztosítják.

  2013 április-2014 április: Elsősegélynyújtás, az egészséghez való jog promoválásához. A projekt általános célja, az aktív polgárság előmozditása, valamint a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a Maros megyei fiatalok körében, felhasználva a nem formális oktatást és az Ifjúsági Elsősegélynyújtás témáját.

  2012 október- 2014 január: Tovább egy életen és két határon át. A határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén a TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034- „Tovább egy életen és két határon át!” cimű projekt kedvezményezettje a Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatósága Kecskeméti Irodája, partnerként vesz részt a marosvásárhelyi Tabula Felnőttképző Központ, a nagykaposi Gordius Plus Felnőttképző Központ és az illyefalvi Lám Alapítvány.A projekt átfogó célja, hogy a partnerek tapasztalatot cseréljenek, megosszák egymással és saját működésük során hasznosítsák a felzárkózás terén kialakított jó gyakorlatokat.

  2012 szeptemer-2013 szeptember – A ROSE – Grundtvig műhelymunka főcélja, hogy a résztvévők betekintést és kompetenciákat szereznek a virágkötészetben, nem formális oktatás során, amit felhasználhatnak  szabadidős tevékenység szintjén, valamint szakmát tanulhatnak.
  A műhelymunkán résztvevő 15  hallgató,  5 Európai Unió tagországból kerül kiválasztásra.  Az Európai Unió „Egész Életen Át Tartó Tanulás” programjának Grundtvig alprogramja keretében támogatott projekt (Grundtvig Műhelymunka).

  2011 január- 2013 december – a Tabula Felnőttképző Központ partnerként megnyerte a HEFOP 2007-2013 pályázatát “Támogatott Foglalkoztatás Hatékonysága. Az értelmi sérült személyek integrált módszerrel való szakmai felkészítése és támogatott foglalkoztatása” címmel, mely az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

  2010 szeptember-2011 május között a Szülőföld Alap Iroda támogatásával, “Önkormányzati tréning” című pályázatot valósítottunk meg 50 résztvevő számára.

  2012 november 8-11 között a Tabula Felnőttképző Központ, Antalya- Törökországban vett részt az “Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás” (Active ageing and solidarity between generation) címmel tartó Grundtvig kapcsolatépítő szemináriumon. A szeminárium célja, az Élethosszig tartó tanulás, Grundtvig program keretén belül: Tanulási partnerségek és Időskorú önkéntes projektek létrehozása.
  A Grundtvig kapcsolatépítő szeminárium során egy partnerséget alakítottunk ki 8 szervezettel közösen, melynek képviselői Németország,Belgium, Irország, Anglia, Svájc, Törökország és Románia. A szervezetekkel közösen dolgoztuk ki az “Aktiv időskor” témához kapcsolodó partnerségi projektet, melyet 2013 február 21.-i határidővel adunk le.

  2009 december és 2010 május között a Szülőföld Alap által támogatott “Egységes Erdélyi felnőttképzés a PannonForrás hálozat keretén belül” című projektben partnerként vettünk részt. A Civitas Alapítvány irányításával, a résztvevőket projektmenedzser illetve otthoni idősgondozásra szakosítottuk.

  2009 október és 2010 május között a “Humán erőforrás fejlesztés, Székely Mezőség térségében” című pályázat keretén belül, turisztikai panzió adminisztrátor képzést vállaltunk fel 20 személy számára, a Szülőföld Alap Iroda támogatásával.

  2008 október és 2009 május között az “Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban” című projektben a Sapientia Alapítvány irányításával, a Tabula Felnőttképző Központ partnerként vett részt és 25 személy részére projektmenedzser képzést valamint 20 személy részére otthoni idősgondozó képzést valósított meg.

 5. Civil szféra
 6. Civil szféra tevékenységében aktívan részt veszünk tea délutánok, konferenciák, oktatási és civil szervezetek vásárainak szervezésében és kivitelezésében.

  Minőségi oktatás
  Képzéseink az alábbi akkreditációs számmal rendelkeznek:

  1. Angol nyelv képzés, haladó szint, széria szám: MS 000828, bejegyzési szám: 26/630/13.10.2014
  2. Angol nyelv képzés, kezdő szint, széria szám: MS 000632, bejegyzési szám: 26/233/13.04.2012
  3. Asztalos képzés szakosítás képzés, széria szám: MS 000723, bejegyzési szám: 26/142/08.03.2013
  4. Asztalos – kézműves szakképesítes, képzés, széria szám: MS 000892, bejegyzési szám: 26/269/22.04.2015
  5. Bolti eladó szakképesítés képzés, széria szám: MS 000870, bejegyzési szám: 26/71/09.02.2015
  6. Épület és jármű takarító szakosítás képzés, széria szám: MS 000590, bejegyzési szám: 26/77/03.02.2012
  7. Könyvelő szakképesítés képzés, széria szám: MS 000840, bejegyzési szám: 26/672/ 28.10.2014
  8. Könyvkötő szakosítás képzés, széria szám: MS 000722, bejegyzési szám: 26/140/08.03.2013
  9. Logisztikai ügyintéző szakképesítés képzés, széria szám: MS 000753, bejegyzési szám: 26/516/20.09.2013
  10. Menedzser asszisztens szakképesítés képzés, széria szám: MS 000823, bejegyzési szám: 26/598/29.09.2014
  11. Német nyelv képzés, haladó szint, széria szám: MS 000829, bejegyzési szám: 26/631/13.10.2014
  12. Német nyelv képzés, kezdő szint, széria szám: MS 000776, bejegyzési szám: 26/70/21.02.2014
  13. Otthoni idősgondozó szakképesítés képzés, széria szám: MS 000484, bejegyzési szám: 26/14/06.01.2012
  14. Otthoni idősgondozó szakosító képzés, széria szám: MS 000862, bejegyzési szám: 26/1/09.01.2015
  15. Pincér szakképesítés képzés, széria szám: MS 000452, bejegyzési szám: 26/ 493/ 19.08.2011/R
  16. Pincér szakosítás képzés, széria szám: MS 000878, bejegyzési szám: 26/ 125/ 06.03.2015
  17. Szakács képzés szakképesítés, széria szám: MS 000762, bejegyzési szám: 26/622/15.11.2013
  18. Szakács képzés szakosítás, széria szám: MS 000902, bejegyzési szám: 26/371/26.05.2015
  19. Számítógép kezelő szakképesítés képzés, széria szám: MS 000848, bejegyzési szám: 26/711/13.11.2014
  20. Szobafestő szakkápesítés képzés, széria szám: MS 000879, bejegyzési szám: 26/179/23.03.2015
  21. Tájrendező – Virágkertész szakosítás képzés, széria szám: MS 000686, bejegyzési szám: 26/547/05.10.2012
  22. Vállalkozói készségek szakképesítés képzés, széria szám: MS 000906, bejegyzési szám: 26/410/04.06.2015
  23. Virágkötő szakképesítés képzés, széria szám: MS 000631, bejegyzési szám: 26/232/13.04.2012
  24. Virágkötő szakosító képzés, széria szám: MS 000907, bejegyzési szám: 26/411/04.06.2015

  Arra törekszünk, hogy a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése mellett folyamatosan fejlesszük szakmai munkánk eredményességét. A minőségcéljaink megvalósulását nyomon követjük, minőségpolitikánkat évente áttekintjük, felülvizsgáljuk.
  Tabula Felnőttképző Központ elkötelezett mindazon magán és közintézetekkel való együttműködés iránt, akik céljaink megvalósításában partnereink szeretnének lenni.