Asociaţia Tabula despre dezvoltarea durabilă în Acăţari

O dare de seamă asupra Proiectului POSDRU/142/5.2/G/129805 – „Şanse reale de ocupare a forţei de muncă în contextul dezvoltării durabile a zonei Acăţari” va fi prezentată luni, 21 septembrie 2015, ora 10, la Sala de şedinţe Cazino a Hotelului Grand, de către Asociaţia Tabula din Tîrgu Mureş.

Împreună cu Primăria Acăţari, Asociaţia Tabula au derulat proiectul ce şi-a propus îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor din mediul rural, creșterea gradului de informare și conştientizare a 130 de persoane din județul Mureș, cu privire la competențele cerute pe piața muncii și posibilități de ocupare; pregătirea a 270 de persoane din mediul rural, prin consiliere profesională, prin furnizarea de programe de formare profesională acreditate, prin mediere și facilitarea angajării.

Cursurile de formare profesională s-au axat pe pregătirea celor 270 de persoane împărţite pe 13 grupe în domeniile:

 • Asistent manager: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Comunicare în limba engleză: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Comunicare în limba germană: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Îngrijitor bătrâni la domiciliu: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Contabil: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Lucrător comercial: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Operator introducere, validare și prelucrare date: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Ospătar (Chelner): pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Zugrav: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Tâmplar manual: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Florar – Decorator: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Bucătar: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore;
 • Competențe antreprenoriale: pentru participanții din grupurile țintă, absolvenți de studii medii, curs de formare profesională, 120 ore.

 

Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiectul a fost cuprins din absolvenţi cu studii medii şomeri de lungă durată[1], persoane în căutarea unui loc de muncă[2], populaţie inactivă[3].

Participanții la cursuri au beneficiat de manuale, suport de curs, transport și masă pe perioada derulării cursurilor, iar absolvenții au fost susținuți prin subvenții[4].

Proiectul s-a dorit a fi o continuare a inițiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate în șomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piața muncii, explică prof. ing Laszlo Tunde, coordonator ştiinţific, director proiect. (EM)

 

Lexic:

[1] şomer de lungă durată – persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani (conf. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă);

[2] persoană în căutarea unui loc de muncă – persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

[3] populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, care n-au lucrat cel puţin o oră şi nu erau şomeri în perioada de referinţă;

[4] 500 lei/ luna pentru cursurile de 120 ore – 2 luni.

Sursa: punctul.ro – Asociaţia Tabula despre dezvoltarea durabilă în Acăţari