Absolvenţii cursului  vor obţine diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului respectiv Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Diplomele sunt valabile în ţările membre Uniunii Europene. La cerere eliberăm supliment Europass.

Cursuri acreditate:

Cursuri de Calificare


Cursuri de Specializare

Conform art. 34 din Ordonanța nr.129/2000 republicată: societățile comerciale, companiile și societățile naționale, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.