Despre noi

nautilus

Echipa

Laszlo Tunde
László Tünde
Keresztes Lehel
Keresztes Lehel
Madaras Rozsika
Madaras Rózsika
Klement Orsolya
Klement Orsolya
Szabó Izabella
Szabó Izabella
Szasz Eva
Szász Éva
Alexandra Muntean
Alexandra Muntean
Pop Romeo Alin
Romeo Alin Pop
Törzsök Hunor
Törzsök Hunor
Bagoly Ildikó
Bagoly Ildikó
Graur Manyika
Graur Manyika
Tar Kinga
Tar Kinga
Nyulas Magda
Nyulas Magda
Bodó Ildikó
Bodó Ildikó
Biro Béla
Biro Béla

Centrul de Instruire Tabula este o organizaţie democratică şi independentă din punct de vedere politic, a cărui obiect principal de activitate din anul 2005, este educaţia adulţilor. Centrul de Instruire Tabula este membru fondator al reţelelor: „PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter”, şi „Asociaţia Patronală a Furnizorilor de formare profesională din România „.

Obiectivul nostru este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii a comunităţii, utilizând cunoştinţele şi experienţele educaţionale tradiţionale şi cele inovatoare , în vederea dezvoltării personalităţii cursanţilor , asigurând egalitatea de şanse pentru toţi. Scopul nostru este de a organiza diverse cursuri şi traininguri, în cadrul cărora cursanţii să beneficieze de o pregătire bazată pe dobândirea competenţelor necesare, bine definite. Astfel, absolvenţii noştri vor fi profesional pregătiţi la un nivel înalt, deţinând competenţe profesionale.

Personalul nostru este calificat, deţine experienţă în domeniu, lucrează cu profesionalism, contribuind la asigurarea calităţii muncii noastre. Valorile noastre organizaţionale sunt: calitatea, colaborarea, asigurarea educaţiei în limba maternă, responsabilitatea, leadership, inovaţie, pasiune, diversitate.

Cu ce ne ocupăm?
 1. Instruire
 2. Centrul de Instruire Tabula deţine în prezent acreditarea a 24 programe profesionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În continuu reînnoim şi extindem gama cursurilor acreditate.

  Până în luna iulie a anului 2015 peste 2.700 de cursanţi s-au înscris la programele noastre de formare profesională, dintre care peste 2.600 de cursanţi au obţinut diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului respectiv Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Peste 100 de persoane au participat la traininguri şi au obţinut o diplomă acordată de Centrul de Instruire Tabula.

 3. Proiecte de dezvoltare
 4. Prin programe de dezvoltare cu finanţări din fonduri naţionale şi europene reînnoim, extindem, respectiv modernizăm tehnologia şi conţinutul activităţii noastre.

  Aprilie 2013-Aprilie 2014: Primul ajutor, în cadrul promovării dreptului la sănătate.Obiectivul general al proiectului este de a promova cetățenia activă, respectiv dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tinerii din județul Mureș, cu ajutorul mijloacelor de educație non-formală care se bazează pe Primul Ajutor.

  Octombrie 2012-Ianuarie 2014: Peste o viață și două frontiere. Centrul de Instruire Tabula din Târgu Mureș, Centrul de Instruire Gordius Plus din Nagykapos, Slovacia și Asociația Lám din Ilieni participă ca și parteneri în cadrul proiectului TAMOP-2.2.4-11/1-2012-0034, ”Peste o viață și două frontiere!” privind cooperarea transfrontalieră în domeniul formării profesionale și educației adulților. Beneficiarul proiectului este Türr István Képző és Kutató Intézet, sucursala din Kecskemét, Ungaria. Obiectivul proiectului este de a împărtăși experiența din Ungaria cu instituțiile de formare profesională, cu experții din cadrul agențiilor de ocupare a forței de muncă din Slovacia și România respectiv Ungaria să preia exemplele de bune practice privind incluziunea socială, integrarea rromilor și șansele de angajare a șomerilor.

  Septembrie 2012- Septembrie 2013: ROSE- Atelier Gründtvig – Obiectivul principal al atelierului este dobândirea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul artei florale în urma instruirii non-formale, pe care participanţii pot s-o utilizeze în cadrul meseriei de florar-decorator sau ca activitate de hobby.

  Participanţii atelierului au fost 15 adulţi selectati din 5 ţări ai Uniunii Europene. Atelierul Grundtvig este finanţat de Comisia Europeană – programul Lifelong Learning, componentul Grundtvig .

  Ianuarie 2011-Decembrie 2013: Centrul de Instruire Tabula ca şi partener a câştigat proiectul întitulat „Eficienţa Muncii Asistate – EMA. Crearea şi implementarea metodologiei integrate de pregătirea profesională şi angajare asistată pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni”.

  În perioada 8-11.11.2012, Centrul de Instruire Tabula a participat în Antalya, Turcia la seminarul de contact Grundtvig, privind “Îmbătrânirea activă şi solidaritatea dintre generaţii” (Active ageing and Solidarity betweeen generation). Seminarul a avut ca obiectiv crearea de parteneriate de învăţare şi proiecte pentru voluntarii seniori, în cadrul programului Grundtvig-Învăţare pe tot parcursul vieţii.
  În cadrul seminarului de contact Grundtvig am creat un parteneriat între 8 organizaţii, cu reprezentanţi din Germania, Belgia, Elveţia, Anglia, Irlanda Turcia şi România. Împreună cu aceste 8 organizaţii am lucrat la dezvoltarea unui proiect în cadrul parteneriatelor de învăţare, cu tema “îmbătrânirea activă”, având termen limită de predare data de 21 februarie 2013.

  Septembrie 2010 – Mai 2011: În cadrul proiectului intitulat „Training de informare a funcţionării Administraţiilor Publice” cu sprijinul Szülőföld Alap Iroda, Ungaria am întreprins un training de informare pentru 50 de participanţi doritori să afle mai multe despre activităţile administraţiilor publice.

  Decembrie 2009 – Mai 2010: În cadrul proiectului intitulat „Formarea profesional unitară a adulţilor în reţeaua Pannonforrás”, proiect sprijinit de Szülőföld Alap Iroda, Ungaria, Centrul de Instruire Tabula a întreprins două cursuri: un curs de Manager Proiect pentru 15 persoane, respectiv un curs de Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu pentru 10 persoane.

  Octombrie 2009- Mai 2010: În cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea Resurselor Umane în judeţul Mureş”, cu sprijinul Szülőföld Alap Iroda, Ungaria, am întreprins un curs de Administrator Pensiune Turistică pentru 20 de persoane.

  Octombrie 2008-Mai 2009: În cadrul proiectului „Formarea profesional unitară a adulţilor în reţeaua din Bazinul Carpatic”, cu sprijinul Szülőfold Alap Iroda, Ungaria am întreprins două cursuri: un curs de Manager Proiect pentru 25 persoane şi un curs de Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu pentru 20 de persoane.

 5. Activităţi din sectorul non-guvernamental
 6. Participăm activ la organizarea şi implementarea activităţilor din sectorul non-guvernamental: conferinţe respective târguri educaţionale şi târguri ONG.

  Calitatea educaţiei
  Centrul de Instruire Tabula deţine autorizaţiile de furnizare de formare profesională pentru următoarele ocupaţii:

  1. Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport – calificare, seria MS, numărul 000590, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/77/03.02.2012
  2. Asistent Manager – specializare, seria MS, numărul 000823, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/598/29.09.2014
  3. Bucătar – specializare, seria MS, numărul 000902, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/371/22.05.2015
  4. Bucătar – calificare, seria MS, numărul 000762, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/622/15.11.2013
  5. Comunicare în limba engleză, nivel avansat, seria MS, numărul 000828, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/630/13.10.2014
  6. Comunicare în limba engleză, nivel începător, seria MS, numărul 000632, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/233/13.04.2012
  7. Comunicare în limba germană, nivel avansat, seria MS, numărul 000829, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/631/13.10.2014
  8. Comunicare în limba germană, nivel începător, seria MS, numărul 000776, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/70/21.02.2014
  9. Competente antreprenoriale – specializare, seria MS 000906, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/410/04.06.2015
  10. Contabil – specializare, seria MS, numărul 000840, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/672/ 28.10.2014
  11. Florar – decorator – calificare, seria MS 000631, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/232/13.04.2012
  12. Florar-decorator – specializare, seria MS 000907, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/411/04.06.2015
  13. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – calificare, seria MS, numărul 000484, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/14/06.01.2012
  14. Îngrijitor bătrâni la domiciliu – specializare, seria MS, numărul 000862, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/1/09.01.2015
  15. Legător manual (în poligrafie și ateliere speciale) – calificare, seria MS 000722, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/140/08.03.2013
  16. Logistician gestiune flux – specializare, seria MS 000753 , înmatriculat în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr.26/516/20.09.2013
  17. Operator introducere, validare şi prelucrare date – specializare, seria MS, numărul 000848, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/711/13.11.2014
  18. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – calificare, seria MS, numărul 000452, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/ 493/ 19.08.2011/R
  19. Ospătar (chelner) – specializare, seria MS, numărul 000878, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/ 125/ 06.03.2015
  20. Peisagist-floricultor, seria MS 000686, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/547/05.10.2012
  21. Tâmplar manual – calificare, seria MS 000723, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/142/08.03.2013
  22. Tâmplar manual / artizanal – specializare, seria MS 000892, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/269/22.04.2015
  23. Zugrav – specializare, seria MS 000879, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/179/23.03.2015
  24. Lucrator comercial – specializare, seria MS 000870, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 26/71/09.02.2015

  Ne străduim să îmbunătăţim permanent eficienţa muncii noastre pe lângă îndeplinirea cerinţelor legale şi profesionale. Noi urmărim realizarea calităţii muncii noastre, iar anual revizuim politica noastră de calitate.

  Centrul de Instruire Tabula este deschis colaborării active şi parteneriatelor cu organizaţii publice şi private, interesate în domeniul educaţiei.