Proiecte actuale:

 1. Şanse reale de ocupare a forţei de muncă în contextul dezvoltării durabile a zonei Acăţari

  Aprilie 2014 - Septembrie 2015 Obiectivele generale ale proiectului sunt îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural- persoane în căutarea unui loc de muncă, inactive, şomeri, manageri din mediul rural, inclusiv persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, din judeţul Mureş, prin programe integrate de informare şi conştientizare, consiliere profesională, formare şi plasare.

  Obiective specifice:

  • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a 130 de persoane din mediul rural, cu privire la competenţele cerute pe piaţa muncii şi posibilităţi de ocupare
  • Pregătirea în vederea ocupării şi creşterea nivelului de corelare între oportunităţile de pe piaţa muncii şi aptitudinile individuale a 270 de persoane din mediul rural prin consiliere profesioanală
  • Creşterea nivelului de abilităţi şi competenţe profesionale pentru 270 de persoane prin programe de formare profesională acreditate
  • Creşterea gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural prin mediere şi facilitarea angajării

  Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
  DMI 5. 2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
  Beneficiar: Asociaţia Tabula
  ID Proiect: 129805
  Web: www.sansereale.ro

Proiecte finalizate

 1. EASY – Atelier Grundtvig

  Ianuarie 2014 - Septembrie 2014 Obiectivul principal al atelierului este de a răspunde la provocările educaționale privind numărul mare de adulți care părăsesc timpuriu școala. În cadrul proiectului vom prezenta funcționarea metodei Easy-to-Read, respectiv cum să adaptăm orice material/subiect în limbaj Easy-to-Read și modul de a preda adulților aceste materiale.

  Tematica atelierului include folosirea metodei Easy-to-Read în a preda persoanelor cu dizabilități.

  Participanţii atelierului vor fi 10 adulţi selectati din 5 ţări ai Uniunii Europene.
  Finanţator: Comisia Europeană – programul Lifelong Learning, componentul Grundtvig (Atelier Grundtvig)
  Perioada de implementare: 22 iunie 2014 – 28 iunie 2014
  Loc de desfăşurare: Târgu Mureş
  ID Proiect: GRU-13-GRAT-34-MS

  EASY - Atelier Grundtvig  LLP

 2. Peste o viață și două frontiere

  2012 octombrie - 2014 ianuarieCentrul de Instruire Tabula din Târgu Mureș, Centrul de Instruire Gordius Plus din Nagykapos, Slovacia și Asociația Lám din Ilieni participă ca și parteneri în cadrul proiectului TAMOP-2.2.4-11/1-2012-0034, ”Peste o viață și două frontiere!” privind cooperarea transfrontalieră în domeniul formării profesionale și educației adulților. Beneficiarul proiectului este Türr István Képző és Kutató Intézet, sucursala din Kecskemét, Ungaria.

  Obiectivul proiectului este de a împărtăși experiența din Ungaria cu instituțiile de formare profesională, cu experții din cadrul agențiilor de ocupare a forței de muncă din Slovacia și România respectiv Ungaria să preia exemplele de bune practice privind incluziunea socială, integrarea rromilor și șansele de angajare a șomerilor.

  În cadrul proiectului, în cursul lunii martie a avut loc o întâlnire pentru culegere de date și un workshop pentru dezvoltarea curriculumului, în centrul căreia s-a aflat problema absolvirii ciclului gimnazial, obținerea competențelor cheie necesare pentru continuarea studiilor, respectiv conștientizarea problemelor de mediu.

  Partenerii slovaci, la Kunbaja, au cunoscut programele eficiente privind problema șomerilor pe termen lung și problema rromilor. Implementarea proiectului din Slovacia s-a derulat cu ajutorul experților maghiari. În cursul lunii iunie a avut loc un forum de discuție și un atelier, a cărui motto a fost: ”Integrare, dar nu asimilare!”. Experții au discutat despre introducerea meșteșugurile tradiționale ale rromilor în viața modernă și întrebări actuale legate de educația adulților privind această problemă.

  Forumul planificat pentru sfârșitul lunii septembrie și atelierul se ocupă de problema rromilor privind integrarea la un loc de muncă respectiv integrarea elevilor în comunitate, colaborând cu angajatori și experți ai agențiilor de ocupare a forței de muncă.

  Întreaga serie de evenimente din acest an se termină cu o conferință organizată în decembrie, care are ca scop schimbul de experiență și informații, prezentarea și evaluarea documentelor finalizate. Colegii maghiari în cadrul proiectului însoțesc partenerii de peste granițe la Nagykapos, Târgu Mureș și Ilieni, respectiv se implică personal în lansarea programelor și oferă asistență pentru utilizarea în străinătate a programelor și materialelor elaborate.

  Peste o viață și două frontiere

 3. Primul ajutor, în cadrul promovării dreptului la sănătate

  aprilie 2013 –aprilie 2014Obiectivul general al proiectului este de a promova cetățenia activă, respectiv dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tinerii din județul Mureș, cu ajutorul mijloacelor de educație non-formală care se bazează pe Primul Ajutor.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: promovarea practicii de educație non-formală prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților tinerilor din Târgu Mureș, în domeniul primului ajutor, în scopul de a le pregăti pentru a efectua transferul de cunoștințe către tinerii din mediul rural, precum și promovarea rolului educației non-formale în promovarea toleranței, înțelegere reciprocă, respect și cooperare între tineri din localitățile rurale și urbane, prin asigurarea unui spațiu pentru transferul de cunoștințe care vizează tinerii din localitățile rurale înconjurătoare, inclusiv membrii tineri ai comunității locale de romi , precum și alți tineri cu oportunități reduse.

  Durata proiectului este între aprilie 2013 și aprilie 2014.
  Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Tineret în Acțiune
  Projekt ID: RO-12-E004-2013-R1

  Youth in Action - Youth First Aid      Youth in Action
 4. ROSE- Atelier Gründtvig

  Septembrie 2012- Septembrie 2013 Obiectivul principal al atelierului este dobândirea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul artei florale în urma instruirii non-formale, pe care participanţii pot s-o utilizeze în cadrul meseriei de florar-decorator sau ca activitate de hobby.

  Tematica atelierului include următoarele: educaţie artistică, teme culturale, educaţie interculturală, artă florală.
  Participanţii atelierului vor fi 15 adulţi selectati din 5 ţări ai Uniunii Europene.
  Finanţator: Comisia Europeană – programul Lifelong Learning, componentul Grundtvig (Atelier Grundtvig)
  Perioada de implementare: 28 aprilie 2013- 04 mai 2013
  Loc de desfăşurare: Târgu Mureş
  ID Proiect: GRU-12-GRAT-34-MS

  ROSE - Romanian Ornamental deSign Experience      LLP

 5. Eficienţa Muncii Asistate – EMA Crearea şi implementarea metodologiei integrate de pregătirea profesională şi angajare asistată pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

  2011 januar - 2013 december Fundaţia Alpha Transilvană, în parteneriat cu Asociaţia Tabula – Centru de pregătire şi formare pentru adulţi şi Fundaţia Agora, au câştigat proiectul intitulat „Eficienţa Muncii Asistate – EMA Crearea şi implementarea metodologiei integrate de pregătirea profesională şi angajare asistată pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni”.

  Obiectivele proiectului includ crearea şi implementarea metodologiei integrate de pregătire profesională şi angajare asistată pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Activităţile proiectului vor include elaborarea a câte 5 suporturi de curs şi 5 manuale de lucru pentru cele 5 calificări, care vor fi acreditate în cadrul acestui proiect. Atât manualele cât şi caietele de lucru vor fi traduse, prin metoda „easy to read”, adică uşor de citit, pentru persoanele cu dizabilităţi mintale.

  În perioada 2011-2013 în cadrul proiectului E.M.A. vor fi organizate 7 cursuri gratuite pentru formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi mintale în meseriile:

  • 1.Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport;
  • 2.Florar decorator;
  • 3.Peisagist-floricultor;
  • 4.Legător manual;
  • 5.Tâmplar manual.

  În durata celor 3 ani de desfăşurare a proiectului, activităţile majore vor mai cuprinde organizarea unor cursuri de specializare de mediator social în angajare asistată şi organizarea a 10 centre de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilităţi mintale.

 6. Seminar de contact Grundtvig

  2012 septembrie-2012 decembrieÎn perioada 8-11.11.2012, Centrul de Instruire Tabula a participat în Antalya, Turcia la seminarul de contact Grundtvig, privind „Îmbătrânirea activă şi solidaritatea dintre generaţii” (Active ageing and Solidarity betweeen generation).

  Seminarul a avut ca obiectiv crearea de parteneriate de învăţare şi proiecte pentru voluntarii seniori, în cadrul programului Grundtvig-Învăţare pe tot parcursul vieţii.

  Activităţi desfăşurate:

  • Prezentarea programului Învăţare pe tot parcursul vieţii si a programului Grundtvig
  • Descrierea temei seminarului „Îmbătrânirea activă şi solidaritatea dintre generaţii” (Active ageing and Solidarity betweeen generation)
  • Schimb de informaţii privind organizaţiile participanţilor, regiunile, ţările acestora
  • Grupuri de lucru: crearea de proiecte si de parteneriate
  • Completarea unei aplicaţii pentru Grundtvig- parteneriate de învăţare sau proiect pentru voluntarii seniori
  • Prezentarea ideilor de proiecte şi a parteneriatelor realizate
  • Vizitarea oraşului antic roman lângă Antalya, numit PERGE şi vizitarea teatrului roman pe Marea Mediterană, numit ASPENDOS (Belkis)

  În cadrul seminarului de contact Grundtvig am creat un parteneriat între 8 organizaţii, cu reprezentanţi din Germania, Belgia, Elveţia, Anglia, Irlanda Turcia şi România. Împreună cu aceste 8 organizaţii lucrăm la dezvoltarea unui proiect în cadrul parteneriatelor de învăţare, cu tema „îmbătrânirea activă”, având termen limită de predare data de 21 februarie 2013.

  LLP

 7. Training de informare a funcţionării Administraţiilor Publice

  2011 januar - 2013 december În cadrul proiectului intitulat „Training de informare a funcţionării Administraţiilor Publice” cu sprijinul Fondului Bethlen Gábor, în colaborare cu Asociaţia Pro Regio organizăm o prezentare intensivă de 3 zile, care cuprinde activităţi teoretice şi practice, pentru 50 de participanţi, care doresc să afle mai multe despre activităţile administraţiilor publice.

  În cadrul activităţii se vor prezenta legea administraţiei publice, respectiv legea suplimentară care reglementează funcţionarea administraţiei publice, reglementările privind administrarea fondurilor publice, modele de administraţii publice din diferite state membre ale Uniunii Europene, respectiv teoria planificării strategice, cunoştinţele necesare privind sistemul şi elaborarea proiectelor.

  Certificarea pune accent pe prezentarea regulilor de comunicare verbală şi scrisă, respectiv importanţa campaniilor de comunicare.

 8. Formarea profesional unitară a adulţilor în reţeaua Pannonforrás

  2011 januar - 2013 december Proiectul intitulat „Formarea profesional unitară a adulţilor în reţeaua Pannonforrás”, proiect sprijinit de Fondul Szülőföld din Budapesta, în cadrul căreia Centrul de Instruire Tabula a întreprins două cursuri: un curs de Manager Proiect pentru 15 persoane, respectiv un curs de Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu pentru 10 persoane.

  Obiectivul general al certificării este creşterea materială şi intelectuală; conservarea culturii şi limbii unor minorităţi. Obiectivul cursului de Manager Proiect este realizarea de cunoştinţe şi experienţe de către cursanţi, în vederea creşterii nivelului de conştientizare a posibilităţilor de propunere, elaborare şi dezvoltare a proiectelor. Obiectivul cursului de Îngrijitoare Bătrâni la domiciliu, este dezvoltarea profesională a persoanelor care îngrijesc persoanele în vârstă în limba lor maternă. O parte importantă a teoriei, a reprezentat schiţarea reţelei sociale din România şi prezentarea legilor relevante.

 9. Dezvoltarea Resurselor Umane în judeţul Mureş

  2011 januar - 2013 december În cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea Resurselor Umane în judeţul Mureş”, cu sprijinul Fondului Szülőföld din Budapesta, am întreprins un curs de Administrator Pensiune Turistică pentru 20 de persoane.

  Am dezvoltat un program de instruire pentru adulţi de etnie maghiară, în limba lor maternă. Obiectivul certificării, este oportunitatea de exploatare umană, dorinţele, nevoile lor prin explorarea turismului în zona lor.

 10. Formarea profesională unitară a adulţilor în reţeaua din Bazinul Carpatic

  2011 januar - 2013 december În cadrul proiectului „Formarea profesională unitară a adulţilor în reţeaua din Bazinul Carpatic”, cu sprijinul Asociaţiei Sapientia am întreprins două cursuri: un curs de Manager Proiect şi un curs de Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu.

  Obiectivul general al certificării este creşterea materială şi intelectuală; conservarea culturii şi limbii unor minorităţi. Obiectivul cursului de Manager Proiect este realizarea de cunoştinţe şi experienţe de către cursanţi, în vederea creşterii nivelului de conştientizare a posibilităţilor de propunere, elaborare şi dezvoltare a proiectelor. Obiectivul cursului de Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu, este dezvoltarea profesională a persoanelor care îngrijesc persoanele în vârstă în limba lor maternă. O parte importantă a teoriei, a reprezentat schiţarea reţelei sociale din România şi prezentarea legilor relevante.